Behandelingen
Thera Cane® for deep pressure massage

Behandelingen met de Thera Cane - Schouder

RICHT JE AANDACHT OP DE SPIER DIE JE BEHANDELT.

N.B.:
Voor de oefeningen is elke knop als volgt genummerd: (Zie figuur A)

figuur A

BIJ ALLE SCHOUDER OEFENINGEN (fig. 1 - 7)
schouder oefeningen

Geef druk in de richting van de pijl.
Beweeg de bovenarm ongeveer 5 cm. heen en weer voor dwarse frictie massage.
Hou de armen vlak bij het lichaam.

Gebruik de tekeningen om de kracht optimaal uit te oefenen.

schouder oefeningen