Behandelingen
Thera Cane® for deep pressure massage

Behandelingen met de Thera Cane - Benen

RICHT JE AANDACHT OP DE SPIER DIE JE BEHANDELT.

N.B.:
Voor de oefeningen is elke knop als volgt genummerd: (Zie figuur A)

figuur A

buiten en bovenkant benenBUITENKANT BENEN (fig. 1)

De Cane past over de benen - duw je benen naar buiten om druk te geven. Glij net jehrechterand heen en weer om de triggerpoints te vinden, en vervolgens op en neer als je dwarse frictie wilt geven.

BOVENKANT BENEN (fig. 2)
Ga zijdelings op een stoel zitten. Steek de bocht rond het linkerbeen. Druk met de rechterhand omlaag en naar je toe. Het linkerbeen staat iets naar voren.

Voor alle houdingen van het beenVOOR ALLE HOUDINGEEN VAN HET BEEN (fig. 3-3A)

Laat de TheraCane over de hoek van de stoel steken.

achterkant benen

ACHTERKANT BENEN (fig. 4)

Beweeg het been heen en weer voor dwarse frictie massage.

Strek je spieren vóór & nà gebruik van de thera cane.

onderbenenONDERBENEN (fig. 5-7)

Trek met de linkerarm naar achter.
Hou de Cane schuin omhoog. (fig. 5)
Steek de bocht rond het linkerbeen. (fig. 6)
Het rechterbeen staat iets naar voren. (fig. 7)

onderbenenONDERBENEN (figs. 8-9)

Laat de kuit op de knop zakken, en beweeg het been heen en weer. (fig. 8)
Positioneer knop #2 tegen de binnenkant van de kuit.
Leun met je rug tegen de muur of een bank.
Zet knop #2 voor tegen de oksel, en leun naar het been. (fig. 9)

voetenVOETEN (fig.10)

Leun met de voet op de knop.
Probeer dit ook eens liggend op de rug.

Met wat geduld bereik je meer dan je voor mogelijk zou houden!