Behandelingen
Thera Cane® for deep pressure massage

Behandelingen met de Thera Cane - Armen

RICHT JE AANDACHT OP DE SPIER DIE JE BEHANDELT.

N.B.:
Voor de oefeningen is elke knop als volgt genummerd: (Zie figuur A)

figuur A

VOOR ALLE HOUDINGEN VAN DE ARMEN (fig. 1-4)
fig. 1 en 1B

Stabiliseer de TheraCane stevig op je benen.

Leun op of tegen de bal aan om druk uit te oefenen.

Als je meer druk wilt geven, gebruik dan het gewicht van je lichaam.

fig. 2-4

Geconcentreerde druk geeft de beste resultaten.